Rozbili Vám čelné sklo!

Šoférujete na diaľnici, ťuk a čelné sklo zasiahol kamienok spod kolies auta pred vami. Kým ešte donedávna by ste možno naháňali druhého vodiča a vyžadovali po ňom priznanie, dnes ste pokojnejší. Stanovisko NBS totiž potvrdilo, že poisťovne sú povinné preplácať  tento typ škôd aj z PZP. V konaní poisťovní sa toho veľa nezmenilo. Preplatenie škody čelného skla môžu naďalej vodičom zamietať. Inak povedané, stále ste na konci reťazca.

Na to, aby vám poisťovňa mohla preplatiť rozbité čelné sklo z povinného zmluvného poistenia (PZP), musíte chytiť šoféra, ktorého auto podľa vás vymrštilo kameň. Ten musí súhlasiť, že škodu spôsobil on, a že z jeho PZP sa to zaplatí. Ak tak urobil, spíšete správu o nehode a zašlete ju poisťovni. Problémom bolo, že ak náhodou v aute nemáte videokameru so záznamom udalosti, je takmer nemožné vinníkovi dokázať, že kamienok odletel práve spod jeho kolesa. Ak ste sa aj ako obidvaja vodiči zhodli v tom, že poistná udalosť nastala, nemate vyhraté. Národná banka Slovenska však vo svojom stanovisku rozhodla, že poisťovňa jednoducho musí hradiť takúto škodu. Na prospech všetkých vodičov to však určite nebude. Aj toto stanovisko má totiž v praxi isté „čo, ako, kde a prečo“.

Tri podmienky na uplatnenie škody

Aby vám poisťovňa škodu na čelnom skle preplatila, musia byť splnené tri podmienky:

  1. udalosť musí byť vyvolaná osobitnou povahou prevádzky,
  2. škoda musela vzniknúť
  3. musí nastať príčinná súvislosťou medzi udalosťou a vznikom škody.

„Stanovisko NBS vyjasnilo, že vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke.  Ak vám doteraz poisťovňa túto formuláciu uviedla vo svojom zamietavom stanovisku, po novom už tak nemôže urobiť“.

Mnohé poisťovne však uvedenú citáciu vôbec neuvádzali, ani ju nijako nespochybňovali. Samozrejme, k preplácaniu škôd z čelného skla má každá z nich veľmi individuálny prístup, aj so svojim tímom právnikov.

Vyhnite sa týmto chybám

Jazdiť s poškodeným čelným sklom nemôžete, porušili by ste tak dopravné predpisy. Zaplatiť však túto škodu z vlastného vrecka môže byť pre vás finančne nákladné. Ak si chcete túto škodu uplatniť u poisťovne, je vhodné vyhnúť sa zbytočným chybám hneď na začiatku. Rátajte s tým, že spravidla nejaký dôvod na zamietavé stanovisko z jej strany sa vždy nájde. Buď v hláseniach o poistnej udalosti, alebo pri nesprávne nahlásenej škode.

Môžete pritom postupovať štandardne ako pri bežnej nehode. Vyplňte záznam o nehode a dbajte na to, aby ho podpísal aj druhý účastník, teda vozidlo, ktoré vám spôsobilo škodu. „Dávajte pozor, aby ste obaja popísali udalosť tak, ako sa stala. Pokiaľ tam poisťovňa nájde nejaké nezrovnalosti, žiadosť Vám zamietnu“. Telefonicky nahláste škodu aj na centrálny dispečing škôd do vašej poisťovne.

Čo napíšete, to rozhoduje!

Ak chcete tento problém aspoň čiastočne ovplyvniť, čo najpresnejšie uveďte do správy o nehode, ako sa celá udalosť stala. Vyhnite sa všeobecným formuláciám, napríklad: „Na diaľnici, v hustej premávky, odskočil kameň z auta idúceho predo mnou.“ a čo najviac situáciu konkretizujte. Tak, aby si to v poisťovni jednoducho nevysvetlili takto: „Na diaľnici v hustej premávke nie je možné určiť, z ktorého auta kameň odskočil. Príčinná súvislosť neexistuje.“ Ide evidentne o prípad, ktorý poisťovne môžu zamietnúť.

„Často je tiež podľa vodičov obľúbený výrok: „Išiel som sám v aute, predo mnou bol vodič, tiež sám v aute, spod jeho kolies odskočil kameň a rozbil mi čelné sklo.“ Problém nastáva, ak udalosť neskôr detailnejšie inak popíšete vy a inak škodca v správe o nehode,“ to už je dôvod na zamietnutie zo strany poisťovne, aj v prípade, ak by ste informácie hneď opravili. Jednoducho, nesedia vám papiere. Tiež je dobré, ak v aute je viac ľudí, ktorí skutočne videli, ako k situácii došlo. Uveďte ich ako svedkov.

Takto vás „chytajú“. Stačí jedna chyba.

Na každom vašom slove, či už písomne alebo slovne, preto veľmi záleží. „Chytia vás“, ani neviete ako. Uvediete napríklad: „Na diaľnici od auta predo mnou odskočil kameň a rozbil mi čelné sklo.“ Obhliadka z poisťovne však zistí, že na vašom čelnom skle sú tri zásahy od kameňov. Kameň totiž nebol jeden, ale tri. A to už je podľa poisťovní vážny rozpor v hlásení a jednoznačný dôvod na zamietnutie.

Nie raz sa vám tiež stane, že krátko potom, ako napíšete hlásenie, vám vzápätí volajú z poisťovne s množstvom doplňujúcich otázok. Ak sa v niečom nezhodnete, na poistné plnenie zabudnite. Pripravte sa na otázky typu: Kde ste vypisovali záznam o dopravnej nehode? Aké vozidlo šlo pred vami? Bolo po daždi, alebo bolo pekné počasie? Na akom úseku cesty sa vám to stalo. Logicky problém nastáva aj vtedy, ak ako poškodený i škodca neodpoviete úplne rovnako. „Aby ste predišli zbytočnej nespravodlivosti máte možnosť osloviť svojho sprostredkovateľa poistenia, aby vám pomohol s vyplnením hlásenia poistnej udalosti“. Nič tým nestratíte.