Poistenie finančnej straty vozidla

Havarijné poistenie Vám zaručí plnenie len vo výške trhovej ceny vozidla po odpočítaní spoluúčasti za ukradnuté alebo totálne rozbité vozidlo. Nezáleží na tom, či kupujete auto za hotové alebo na leasing, poistné plnenie z poistenia finančnej straty pri totálnej škode dostanete priamo vy, a to aj v prípade nadobudnutia auta na leasing.

Obstaráte si  vozidlo za 33 000 € , po nehode v II. roku užívania dôjde k totálnej (neekonomickej oprave) škode vozidla, pričom poisťovňa Vám vyplatí poistné plnenie 20 000 € (už po odrátaní spoluúčasti) , v prípade uzatvorenia GAP poistenia s náhradou spoluúčasti dôjde k výplate z GAP poistenia (nahrady finančnej straty) 13 000 €, za prepdokladu, že v GAP poistení neboli stanovené maximálne limity poistného plnenia.